1. Stabbur fra Nerby

2. Stuebygning fra Seval

3. Stabbur fra Napstad

4. Stuebygning fra Vårnes

5. Stuebygning fra Engum

6. Stuebygning fra Svartåsen

Svartåsmordet, årbok nr 5

Visa om Svartåsmordet

7. Stabbur fra Magnusstuen

8. Stabbur fra Vestby

9. Langloft fra Øvre Gjøvik

10. Skåle fra Øvre Markeng

11. Låve fra Breiskallen

12. Stall fra Øvre Engum

Om Lenda frå Land av Hallvard Oudenstad

Lenda frå Land av Aasmund Olavsson Vinje

13. Småfehus fra Øvre Nøss

14. Smie fra Øverby

15. Badstue fra Sæter

16. Kornlager fra Skumsrud

Minnekirken på Eiktunet – tilblivelse

Maleriene av Peder Aadnæs

17. Lysthus fra Nedre Gjøvik

18. Skolestue fra Kvatumshagen

19. Husmannsstue fra Hoffsbakken

20. Låve fra Nybakke

21. Fjøs fra Nybakke

22. Grishus fra Nybakke

23. Blikkenslagerverkstedet fra Ringstad

Ole J. Ringstad

24. Husmannsplass fra Nysveen

25. Kvern fra Bekkemellom

Bekkenmellom-kverna i Snertingdal av Gulbrand Gulbrandsen

 26. Skogskoie fra Kolbergsrudseter

27. Løe fra Nordre Tomter seter

28. Fjøs fra Skonnord

29. Størhus fra Brennbakkseter

30. Størhus fra Dempa Bjørnstadseter

31. Fjøs fra Drogsetsetra

33. Åttekanten

35. Hus nr 35

37. Hammersengs gjørtlerverksted

Gjørtler Hammerseng

43. Løe fra Ekerhaugen

Tilbake til hovedsiden