Arrangementer 2019

Asbjørnsen i Rosenborggata

Badstuåkeren

Berg –  garden som forsvant

Beiter

Bikkjebett

Blåkollen

Bryggerhuset

By og Ludvig Skjerven

Bøker og forfattere

Bålykkja

Da Gjøvik ble landbrukskommune i 1955

Da «Linna» kom

Dagfinn Smedbakke

Den gamle forpakterboligen

Den nye forpakterboligen

Det gamle uthuset

Det nye uthuset

Dette skjer på prestegardslåven.no

Elementproduksjon lavvo

En dag i mai 1959

Familiehistorie

Ferdigstilling lavvo

Forpaktningskontrakt 1947

Grensesteiner, hefte 2005

Grensesteiner mellom Vardal og Gjøvik

Grensesteiner, innmåling v/NTNU

Gjøviks ekspansjon inn i Vardal

Gramsjordet

Hågån

Hørstadjordet

Hunn gamle kirkes utforming

Husene i Prestegarden

Husmannsplasser og utskilte eiendommer

Ingunn Holms årbokartikler om arkeologi i Vardal

Jens Nielssøns reiseberetning

Jens Nielssøns reiseberetning opprinnelig språk

Jorder

Jordet ovenfor presten

Jordet ved Grytbakka

Jordskiftesaken

Julemarked

Karl Overns siste dager

Kirker

Kommunal historie

Kontaktopplysninger

Lavvoprosesser

Lilleengens familie- og industrihistorie

Malerbrødrene Iversen

Mange muligheter på Prestegarden

Middelaldervegen gjennom Vardal

Montasje lavvo

Nyborg

Oldefars Gjøvik

Onkel Antons bil

Onnearbeid de første årene

Personer og familier

Personbilder 1-20

Personbilder 21-40

Personbilder 41-60

Personbilder 61-80

Personbilder 81-100

Personbilder 101-120

Presteboligen

Prestegardens historie

Prestegardens størrelse til ulike tider

Prestegardsmuséet

Prosjektering lavvo

Skitrening i Bergsjordet

Skolevegen til Ole Vesterås

Slåttonndag

Stabburet

Stormølla

Stortingsvedtak 1854

Styggdalen

Sigurd Iversens dagbøker

Sigurd Iversens malerier

Sverre Iversens malerier

Utedoen

Utvidelse av Gjøvik by i 1921

Vardalhistorie

Vardalhistorie på nett

Vardalrelaterte bøker

Vedskålen

Våre bilder

Våronndag

Vegene i bygda

Vegene til Prestegarden

Å bygge lavvo

Åpen dag 2019 bilder

Ås i Hunndalen

Til forsiden…