Arrangementer 2019

Asbjørnsen i Rosenborggata

Badstuåkeren

Bålykkja

Beiter

Bikkjebett

Blåkollen

Bryggerhuset

Bøker og forfattere

Da Gjøvik ble landbrukskommune i 1955

Da «Linna» kom

Dagfinn Smedbakke

Den gamle forpakterboligen

Den nye forpakterboligen

Det gamle uthuset

Det nye uthuset

Dette skjer på prestegardslåven.no

Elementproduksjon lavvo

En dag i mai 1959

Familiehistorie

Ferdigstilling lavvo

Forpaktningskontrakt 1947

Gjøviks ekspansjon inn i Vardal

Gramsjordet

Hågån

Hørstadjordet

Hunn gamle kirkes utforming

Husene i Prestegarden

Husmannsplasser og utskilte eiendommer

Ingunn Holms årbokartikler om arkeologi i Vardal

Jens Nielssøns reiseberetning

Jens Nielssøns reiseberetning opprinnelig språk

Jorder

Jordet ovenfor presten

Jordet ved Grytbakka

Jordskiftesaken

Julemarked

Karl Overns siste dager

Kirker

Kommunal historie

Kontaktopplysninger

Lavvoprosesser

Malerbrødrene Iversen

Mange muligheter på Prestegarden

Middelaldervegen gjennom Vardal

Montasje lavvo

Nyborg

Oldefars Gjøvik

Onkel Antons bil

Onnearbeid de første årene

Personer og familier

Personbilder 1-20

Personbilder 21-40

Personbilder 41-60

Personbilder 61-80

Personbilder 81-100

Personbilder 101-120

Presteboligen

Prestegardens historie

Prestegardens størrelse til ulike tider

Prestegardsmuséet

Prosjektering lavvo

Skitrening i Bergsjordet

Skolevegen til Ole Vesterås

Slåttonndag

Stabburet

Stormølla

Stortingsvedtak 1854

Styggdalen

Sigurd Iversens dagbøker

Sigurd Iversens malerier

Sverre Iversens malerier

Utedoen

Utvidelse av Gjøvik by i 1921

Vardalhistorie

Vardalhistorie på nett

Vardalrelaterte bøker

Vedskålen

Våre bilder

Våronndag

Vegene i bygda

Vegene til Prestegarden

Å bygge lavvo