Anton Christensen – håndverker og revyforfatter

Arkivleting

Asbjørnsen i Rosenborggata

Badstuåkeren

Berg –  garden som forsvant

Beiter

Bikkjebett

Blåkollen

Breer og elver formet landskapet

Bryggerhuset

By og Ludvig Skjerven

Bøker og forfattere

Bålykkja

Da Gjøvik ble landbrukskommune i 1955

Da «Linna» kom

Dagfinn Smedbakke

Den gamle forpakterboligen

Den nye forpakterboligen

Det gamle uthuset

Det nye uthuset

Dette skjer på prestegardslåven.no

Eiktunet

Elementproduksjon lavvo

En dag i mai 1959

Familiehistorie

Ferdigstilling lavvo

Forpaktningskontrakt 1947

Garverfamilien Hennig

Grensesteiner, hefte 2005

Grensesteiner mellom Vardal og Gjøvik

Grensesteiner, innmåling v/NTNU

Gjøviks ekspansjon inn i Vardal

Gramsjordet

Hans Kristian von Ahnen

Hennig-Olsen

Hunn gamle kirkes utforming

Hunndalsrevyen – viser og tekster

Husene i Prestegarden

Hågån

Hørstadjordet

Husmannsplasser og utskilte eiendommer

Ingunn Holms årbokartikler om arkeologi i Vardal

Jens Nielssøns reiseberetning

Jens Nielssøns reiseberetning opprinnelig språk

Jorder

Jordet ovenfor presten

Jordet ved Grytbakka

Jordskiftesaken

Julemarked

Karl Overns siste dager

Kirker

Kommunal historie

Kontaktopplysninger

Krigshendelser i kirkebygda i Vardal 1940

Lavvoprosesser

Lilleengens familie- og industrihistorie

Lilleengroa

Malerbrødrene Iversen

Mange muligheter på Prestegarden

Middelaldervegen gjennom Vardal

Montasje lavvo

Myhre, en gammel gard

Nyborg

Oldefars Gjøvik

Ole Lønstad

Onkel Antons bil

Onnearbeid de første årene

Peder Roland

Personer og familier

Personbilder 1-20

Personbilder 21-40

Personbilder 41-60

Personbilder 61-80

Personbilder 81-100

Personbilder 101-120

Presteboligen

Prestegardens historie

Prestegardens størrelse til ulike tider

Prestegardsmuséet

Prosjektering lavvo

Skitrening i Bergsjordet

Skolevegen til Ole Vesterås

Slåttonndag

Stabburet

Stormølla

Stortingsvedtak 1854

Styggdalen

Sigurd Iversens dagbøker

Sigurd Iversens malerier

Sverre Iversens malerier

Torgeir Hagen – lærer på Haug skole

Utedoen

Utvidelse av Gjøvik by i 1921

Vardalhistorie

Vardalhistorie på nett

Vardalrelaterte bøker

Vedskålen

Våre bilder

Våronndag

Vegene i bygda

Vegene til Prestegarden

Å bygge lavvo

Åpen dag 2019 bilder

Ås i Hunndalen

Til forsiden…