Arkivleting på nett

Bildeutveksling

Personer og familier

Prestegardens historie

Lavvobygging

En dag i mai 1959

Prestegardens størrelse til ulike tider

Den store jordskiftesaken

Vardalhistorie

Anton Christensen – håndverker og revyforfatter

Berg – garden som forsvant

By og Ludvig Skjerven

Da Gjøvik ble landbrukskommune

Eiktunet

Hans Kristian von Ahnen

Ingunn Holms årbokartikler

Lilleengens familie- og industrihistorie

Lilleengeroa

Malerbrødrene Iversen

Myhre – en gammel gard

Peder Roland

Skolevegen til Ole Vesterås

Sigurd Iversens dagbøker

Torgeir Hagen – lærer på Haug skole

Vardal-historie på nett

Vegene i bygda

Vegene til Prestegarden

Ås i Hunndalen

Kirker

Hunn kirke

Hva mistet vi da Hunn kirke ble revet i 1881 

Hvordan fikk gamle Hunn kirke sin utforming 

Pengene og menneskene bak byggingen av Gjøvik kirke

Krigshistorie

Krigshendelser i Vardal i april 1940

Karl Overns siste dager

Skitrening i Bergsjordet

Mons Wilhelm Solheims krigsdagbok 

Ottar Lilleengens krigshistorie

Helene Lauvdals krigshistorie

Da krigen kom til Grythe

Krigen kommer til Alm

Krigen på Aalstad

Arne Amlien som falt i Vardal i 1940

Om Lindbakken i «Nå kan det fortelles«

Chr. Fredrik Weiders rapport om Lindbakken

Anton Christensens prolog på Lindbakken

Leif Strandviks krig

Martin Viflat

Harald Torp

Hjørdis Fuglerud

Petter Skjervens krigserindringer

Krigen på Valien

Solveig Mary Lundbyes krigsberetning

Martin Alfred Lundbyes krigsberetning

Melding nr. 1 fra Gjøvik kommune 30. april 1940

Melding nr. 2 fra Gjøvik kommune 4. mai 1940

Kommunal historie

Gjøviks ekspansjon inn i Vardal 

Familiehistorie

Oldefars Gjøvik

Onkel Antons bil

Veghistorie

Middelaldervegen gjennom Vardal

Geologisk historie

Breer og elver formet landskapet