Eiktunet er det flotte friluftsmuséet i Gjøvik som ildsjeler begynte å arbeide med rett etter krigen. Les historien om muséet og personene som sto bak her…

Anton Christensen var håndverker med egen fabrikk for rørdeler i Hunndalen. Han var også kjent som en svært dyktig revyforfatter. Les om dette her…

Rolf Børde og Jacob Waage arrangerte illegal skitrening i Bergsjordet under krigen. Les historien og se bildene her…

Årets første møte i Vardal-treff ble holdt onsdag 29. januar kl 1800 på Prestegardslåven. Tema for møtet var arkivleting.  Innsikt i dette er nyttig for alle som vil forske i slekts- og lokalhistorie. Les mer her…

Børre Stangstuen kjøpte Engen i 1868 og senere Nygårdsstuen. Her grodde det fram industrivirksomheter og etter hvert boliger. Les om dette her…

Peder, eller «Pær», Roland fikk en legendestatus i Vardal på grunn av sine treffsikre kommentarer og kloke humor. Les historien om ham og historiene her…

Hans Kristian von Ahnen levde et eventyrlig liv som sjømann, hvalfanger, jernbanebygger i Florida,  og gardbruker i Vardal. Les historien her…

Caspar Hennig er kjent som garver på Gjøvik Glassverk. Han kjøpte en del av garden Myre og drev en periode garveri der. Les historien om garverfamilien her…

Den kjente familien Hennig-Olsen i Kristiansand er etterkommere etter Caspar Hennig på Gjøvik. Les om dette her…

Myhre ved By er en gammel gard og hadde i tidligere tider en betydelig størrelse. Her kan du lese historien om garden og alle utskilte bruk.

Familiene Haugom, Ringstad og Berntzen hadde aner fra Skjerven-gardene i Vardal. Les her om hva de utviklet innen håndverk, handel og musikk.

Antall Vardal-bilder er nå kommet opp i 120. Dette omfatter familiebilder og bilder fra skole og konfirmasjon. De fleste personene på disse er identifisert. Se bildene her…

Ludvig Skjerven var en kjent mann i Vardal. Han eide og drev By i mer enn 60 år. Les om dette her…

Berg var en gard som lå mellom Aalstad og Prestegarden, men som forsvant. Se det som så langt har kommet fram om dette her.

Les om utvidelse av Gjøvik da Vardal måtte avgi arealer her…

Nils Forseth kom fra Ås i Hunndalen. Les historien om garden og hvordan familien finansierte Gjøvik kirke.