Solveig Mary Berntzen og Martin Alfred Lundbye opplevde hver for seg krigshendelsene i Vardal i april 1940. Dette kan du lese mer om her… Solveig og Martin giftet seg senere.

Les hele historien om krigshendelser i Vardal her…

Landskapet i Vardal ble gjennom siste del av kvartæralderen formet av vann og is. Les om Breer og elver formet landskapet under Historie i menyen.

Johan Pedersen Braastad Aalstad (1816-1895) var gardbruker på Aalstad. Han etterlot seg svært interessante opptegnelser om sitt liv. Dette ble gjengitt i årbok nr. 12 for Gjøvik. Under Aalstad i Personer og familier finnes opptegnelsene.

Dette nettstedet inneholder mye informasjon om personer og familier. For å gjøre det enklere å finne fram er siden «Personer og familier» omorganisert. Den er nå ordnet etter navn og finnes i menyen på øverste linje under «Historie».

Leif Strandvik deltok i det harde slaget ved Braastad i 1940. Sammen med avdelingen sin kom han seg videre til Gausdal hvor kampene ble avsluttet 28. april. Les Leif Strandviks krig.

Arne Amlien fra Eina ble hardt såret ved Aalstadsaga 21. april 1940. Han døde på Haug skole samme dag. Den hjerteskjærende historien om hvordan moren og søsteren sørget for at Arne ble begravet ved kirken i hjembygda kan du lese her…

Les historien om Torgeir Hagen – lærer på Haug skole

På Eiktunet har det gjennom tidene vært lansert mange planer om hus som kunne ha vært plassert der. Les mer om dette her…

Eiktunet er det flotte friluftsmuséet i Gjøvik som ildsjeler begynte å arbeide med rett etter krigen. Les historien om muséet og personene som sto bak her…

Anton Christensen var håndverker med egen fabrikk for rørdeler i Hunndalen. Han var også kjent som en svært dyktig revyforfatter. Les om dette her…

Rolf Børde og Jacob Waage arrangerte illegal skitrening i Bergsjordet under krigen. Les historien og se bildene her…

Børre Stangstuen kjøpte Engen i 1868 og senere Nygårdsstuen. Her grodde det fram industrivirksomheter og etter hvert boliger. Les om dette her…

Peder, eller «Pær», Roland fikk en legendestatus i Vardal på grunn av sine treffsikre kommentarer og kloke humor. Les historien om ham og historiene her…

Hans Kristian von Ahnen levde et eventyrlig liv som sjømann, hvalfanger, jernbanebygger i Florida,  og gardbruker i Vardal. Les historien her…

Caspar Hennig er kjent som garver på Gjøvik Glassverk. Han kjøpte en del av garden Myre og drev en periode garveri der. Les historien om garverfamilien her…

Den kjente familien Hennig-Olsen i Kristiansand er etterkommere etter Caspar Hennig på Gjøvik. Les om dette her…

Myhre ved By er en gammel gard og hadde i tidligere tider en betydelig størrelse. Her kan du lese historien om garden og alle utskilte bruk.

Familiene Haugom, Ringstad og Berntzen hadde aner fra Skjerven-gardene i Vardal. Les her om hva de utviklet innen håndverk, handel og musikk.

Antall Vardal-bilder er nå kommet opp i 120. Dette omfatter familiebilder og bilder fra skole og konfirmasjon. De fleste personene på disse er identifisert. Se bildene her…

Ludvig Skjerven var en kjent mann i Vardal. Han eide og drev By i mer enn 60 år. Les om dette her…

Berg var en gard som lå mellom Aalstad og Prestegarden, men som forsvant. Se det som så langt har kommet fram om dette her.

Les om utvidelse av Gjøvik da Vardal måtte avgi arealer her…

Nils Forseth kom fra Ås i Hunndalen. Les historien om garden og hvordan familien finansierte Gjøvik kirke.