Bjørg og Tom Tormodsen ønsker velkommen til By onsdag 27. november kl 1800. De bor i gardens hovedbygning som for i januar 2017 ble rammet av brann. Familien har gjennomført en omfattende gjenoppbygging og restaurering av bygningen etter antikvariske prinsipper.

På møtet vil det bli gitt orientering om gardens historie og familiene som har levd her.

Vertskapet ber om at det tas hensyn til at huset er nyrestaurert. Besøkende anmodes om å bruke «blåsokker» utenpå skoene eller å ta med egne tøfler eller sokker.

Fotografering inne bes unngått.

Det serveres kaffe og kaker. Det bes om kr 50,- pr person til dekning av servering og arrangementskostnader.

Les historien om By og Ludvig Skjerven her…