Ringstad blikkenslagerverksted tegnet av Lise Sandberg

Ole J. Ringstad, mente at verkstedet som bestefaren, Kristian Haugom, startet, var det første i Vardal. Alle Kristians sju sønner ble etter hvert satt til å arbeide i verkstedet. Til å lære opp gutteflokken ble en kar ved navn Per Granum engasjert.

Det ble Johannes Ringstad som drev blikkenslagerverkstedet videre. Ved siden av sine egne brødre trengtes også fremmed arbeidskraft. På det meste var det ansatt 4 personer utenom familien.

Plantegning av blikkenslagerverkstedet

Varene fra verkstedet ble solgt over hele Norge og en del også til Sverige. På vinterstider reiste en rekke vardøler med varer som ble solgt på markeder, til forretninger og private. Regnskapsboka fra virksomheten angir navnene på dem som drev slik omførselshandel. I 1890 solgte disse vardølene varer fra verkstedet i egen regning: Lars Holthe, Peder Valby Tromsaasen, Edvard Neraasen, Johan Mellemberg, Peder Gulbrandsen, Ole Daffinsen, Iver Utterset, Hans Askimhaugen, Hans Haugom, Bernt Bjugstad, Johan Skonhovdengen, Kristian Brendbakken, Ole Torp, Johan Skjervenbakken, Ole Holthe, Mathias Lundby, Ole Nordland, Johan Petrud, Kristian Enger, Andreas Haugom, Kristian Neraasen, Anton Kjelsrud, Mathias Haugom, Ole A. Gusterud, Even Engelstad, Anton Askimhaugen. Det ble også levert varer til mange reisende fra andre bygder. De fleste hadde også med seg andre varer som karder, kniver, treskjeer, øskjer, ullvarer og tøyer. På Gaupen drev Peter Simonsen landhandel på Bjerregård. Han sendte et postkort til Johannes Ringstad med forespørsel om priser på varer.

Ole J. Ringstad (1883-1972) var den siste eieren og brukeren av blikkenslagerverkstedet.

Før jernbanens tid kunne reisene være strabasiøse. På Mjøsa og Randsfjorden var dampbåtene bekvemme framkomstmidler. På lengre turer var hesten til god hjelp, ellers måtte varene bæres eller dras på kjelke om vinteren. Ofte byttet karene til seg skinn som de solgte igjen på markedene, især på Grundset. De fleste hadde et bruk hvor kone og barn var alene i lange perioder. Så, om reisene kunne være slitsomme, var det ikke lettere for de hjemmeværende å holde hjulene i gang.

Ole J. Ringstad med vannkjele laget i verkstedet.

Utstyret i verkstedet var selvlaget.

 

 

 

 

 

 

 

I regnskapsboka finnes også oversikt over varer og priser:

Kaffekjele 1 liter                      47 øre

Kaffekjele 2 liter                      67 øre

Melkebøtte 8 liter              1 krone 20 øre

Melkesiler 2 liter                      67 øre

Melkesiler 3 liter                      93 øre

Spann 1 liter                           33 øre

Spann 3 liter                           67 øre
liter                            1 krone

Bunker (melkeringer) 1 liter            23 øre

Bunker 2 liter                          47 øre

Bunker 4 liter                          60 øre

Literkopp, øse                          27 øre

Rivjern, rasp                           17 øre

Trakt, liten                            10 øre

Trakt 1 liter                           27 øre

Pælkopp                                 10 øre

Handlende fikk på disse prisene 50 % rabatt. Når utgifter til materialer ble fratrukket var det ikke mye igjen til arbeidslønn. Vanlig lønn til arbeidere på den tiden kunne være 1 krone pr dag.

Johnnes Haugom holdt på i verkstedet sitt til han var godt over 90 år. Yngstesønnen Ole fortalte at han var med fra han var fem år. Da han ble større ville han heller arbeide ute på bruket, men de eldre brødrene passet på å få friluftsoppgavene. Ole hadde en trang til å dyrke jorda, og i 1916 kjøpte han bruket Myrengen. Imidlertid solgte han dette igjen til broren Alfred i 1923 og fortsatte som blikkenslager. Etter farens død drev han alene. Ole hadde sans for å ta vare på gammel kulturarv og sørget i sin tid for at bestefarens utstyr for produksjon av karder havnet på Maihaugen. Han sto på god fot med Ludvig Skjerven som var den store pådriveren for bygdemuseet Eiktunet. Ringstads blikkenslagerverksted var den første bygningen som ble gitt til Eiktunet, men flyttingen kom ikke i stand før i 1967.