Ole J. Ringstad (1883-1972) var den siste eieren og brukeren av blikkenslagerverkstedet.