Hans Kr. von Ahnen var sønn av kjøpmann og skipsreder Bertel Johan Larssen i Sandefjord. Som ungdom gikk han til sjøs og kom til å leve et begivenhetsrikt liv. Han rakk å være sjømann, anleggsarbeider, gardbruker og hvalfanger før han endte sitt liv på sjøen 70 år gammel. Han giftet seg med Emma Bye fra Vardal og var en tid gardbruker på Myhre som var Emmas odelsgard.

Hans Christian von Ahnen i karjol på By. Kona Emma hadde odelsretten men familien måtte av økonomiske grunner selge garden. Emma måtte nøye seg med det mye mindre bruket Myhre men ekteparet opprettholdt åpenbart et godt forhold til de nye eierne på By. Dette var selvfølgelig knyttet til at hennes foreldre Julianne og Even hadde føderåd der. De levde til hhv. 1926 og 1925.

Hans Kristian bar som ung etternavnet Larssen etter faren men visste at han var av adelsslekt. Som ung mann tok han derfor etternavnet von Ahnen. I Vestfold er dette navnet kjent, men i Vardal hvor han senere kom ble det oppfattet som eksotisk og mystisk.

Else Urne og Preben von Ahnen og deres etterkommere

Anerekke Else Urne von Ahnen (1920-2011)

Etterkommere etter Anne og Johan Richard von Buchwald

Familien på Trollsås

Hans Christian Larsen von Ahnen

Henry Flagler – jernbanebyggeren

Panamakanalen og Florida East Coast Railway Extention

Captain Hans on Excavator no 2 FEC Ex

Værhardt farvann

Hans Christian gifter seg

Familien på By

Myhre

Tilbake i Vardal

Til Sørishavet på hvalfangst

Kapret av tysk krigsskip

På hvalfangst igjen

Etterspill

Jens Larsen

Muntlige kilder:           Helens Braathen, datter til Jens Larssen

Hans Kristian Lilleengen, barnebarn til Hans Kr. von Ahnen

Britt Lybekk, barnebarn av Hans Kr. von Ahnen

Skriftlige kilder:           Digitalarkivet

  1. Lauvdal: Bygdebok for Vardal

Per Braastad: Slekter på garder i Vardal og Redalen

Lorents Berg: Bygdebok for Stokke

Lorents Berg: Bygdebok for Andebu

Wikipedia: FLK «Kosmos»

Familien Lilleengens album og dokumenter