Hans Khristian ble tidlig sjømann og hadde hele sitt liv trang til sjøen til han døde på et hvalkokeri i 1947, 70 år gammel. Etter hans død ble det i forbindelse med krav om enkepensjon for kona Emma utarbeidet en oppgave over fartstid. Denne angir at Hans Christian gikk til sjøs i 1892 på farens skute D/S «Kong Oscar». I 1906 mønstret han for første gang på en båt i utenriksfart. Med D/S «Solstad» seilte han til Montevideo i Uruguay og senere til Mobile i Alabama, USA.

Sjøfartsbok for Hans Chr. von Ahnen ble først påbegynt i 1906. Da boka ble påbegynt benyttet han etternavnet Larssen. Senere er dette forandret til von Ahnen. Boka inneholder alle påmønstringer som han gjorde etter denne tid. I 1906 mønstret han på D/S Solstad som gikk i utenriksfart, og det var nok av den grunn at det var nødvendig med sjøfartsbok.

I denne forbindelse blir hans «Sjøfartsbog» etablert. Denne inneholder oversikt over påmønstringene han hadde fram til hans siste tur i 1946. I sjøfartsboka er først etternavnet Larssen brukt. Senere er dette overstrøket og erstattet med von Ahnen. I Mobile gikk han i land og ble senere bosatt på Key West i Florida. Selv oppga han at han hadde bodd der siden 1907.

Hans Kristian von Ahnen fikk i 1913 innvilget statsborgerskap i USA. Han skrev da sitt mellomnavn med Ch. Bostedsadresse er oppgitt å være mudringsfartøyet «George Allen», Key West.

Tilbake til hovedsiden