Johan Fjeldet kom fra Østre Toten og kona Kirsti fra Vang i Valdres. Johan jobbet på Hunn gård ved Gjøvik. I 1910 hadde han tittelen “staldkar”, og familien bodde på garden.  Senere bodde de i en periode på Bjørnsveen og så i Sagstuen, De kjøpte Nedre Valien i 1918 og flyttet dit. Jenny, den eldste, var født i Østre Toten, de øvrige i Vardal. Johan var flink med seletøy og hadde oppdrag med slike reparasjoner rundt omkring på gardene i nabolaget.

Foran: Jenny Ovidia Fjeldet Øvergaard, f. 1904, Johan Oscar Olaussen Fjeldet, f. 1882, Kirsti Helle Fjeldet, f. 1878, Gunvor Fjeldet Sollien, f. 1915
Bak: Kjellaug Fjeldet, f. 1917, Oscar Thoralf Fjeldet, f. 1907, Johan Gunnar Fjeldet, f. 1909, Bjarne Fjeldet, f. 1911, Olaug Fjeldet Fuglerud 1920

Da tyskerne rykket fram i Vardal 21. april 1940 foretok de razzia på alle gardsbruk der de kunne mistenke at norske soldater hadde gjemt seg. Nedre Valien utgjorde intet unntak. Ved siden av den store familien hadde de også tatt inn evakuerte fra Gjøvik. Bjarne og Gunnar måtte være med som tyskernes gisler på deres marsj mot Gjøvik.

På trammen i Valien 1931:1. Johan Gunnar Fjeldet, 2. Kirsti Helle Fjeldet, 3. Jenny Ovidia Fjeldet Øvergård (Finn), 4. Ukjent, 5. Gunvor Fjeldet Sollien, 6. Thorbjørn (Fjeldet Braskerud) Øvergård, 7. Olaug Fjeldet Fuglerud, 8. Johan Oscar Olaussen Fjeldet, 9. Kjellaug Fjeldet, 10. Ukjent, 11. Bjarne Fjeldet

Nedre Valien

Da kampene raste i Vardal 21. april 1940 kom en norsk soldat til Valien, på flukt fra tyskerne. Historien om ham har vært en overlevering innen familien i alle år. Kirsti Fjeldet Sollien, f. 1945, er datter av Gunvor Fjeldet. Hun har gjenfortalt det hun har fått høre fra sin mors familie.

Les historien om Soldaten på Valien

Hjørdis Fuglerud er datter av Jenny Fjeldet. Se intervjuet med Hjørdis om hennes krigsminner her…