Hjørdis Fuglerud ble født i 1930 som datter av Jenny og Ole Øvergård på Øvergård i Vardal. Moren, Jenny, var datter av Kirsti og Johan Fjeldet på Nedre Valien. Jenny og Ole hadde også barna Thorbjørn, f. 1927 og Else, f. 1933. Valien ligger i en kilometers avstand sørover fra Øvergård. På Valien bodde flere av Jennys ugifte søsken.

Hjørdis Fuglerud

Da tyskerne rykket fram i Vardal 21. april 1940 foretok de razzia på alle gardsbruk der de kunne mistenke at norske soldater hadde gjemt seg. Valien utgjorde intet unntak. Ved siden av den store familien hadde de også tatt inn evakuerte fra Gjøvik. To av onklene til Hjørdis måtte være med som tyskernes gisler på deres mars mot Gjøvik.

I intervjuet forteller Hjørdis om det hun som 10-åring opplevde denne dagen. Hun minnes de sterke inntrykkene fra synet av krigsfly, brannene og de voksnes frykt og usikkerhet.

Hjørdis giftet seg på 1950-tallet med Reidar Fuglerud. De bosatte seg i Mustadroa i Vardal og fikk fire barn hvorav tre vokste opp.

Se intervju med Hjørdis Fuglerud her…

Se også Krigen på Valien