Stein Villa kommer til Prestegardslåven 30. oktober. Han er arkivar for Mjøsmuseets samling av tradisjonsmusikk og trakterer de fleste musikkinstrument. Stein er kjent for sin levende formidling av toner og sang.

Han sier selv om programmet i Prestegardslåven: «Da blir det sanger fra Vardal! Det er jo uhyre lokalt å gjøre dette akkurat i Prestegardslåven, siden mange av sangene ble samlet inn av elever på gamle Haug skole, en av dem var Ole Øksne på Gryte, som jeg fikk intervjue for mange år siden. Vardalssangene spenner over de fleste sjangere innenfor vår vokale folkemusikk, fra bånsuller og småstubber til ballader og religiøse sanger, med melodier som vi ikke finner maken til andre steder. Dette blir en fin kveld!»