Onsdag 26. august kl 1800 får vi besøk av Tore Lauvdal på Prestegardslåven. Temaet er dialekt og folkeviser.

 Tore Lauvdal, f. 1946, har universitetsutdannelse med norsk som hovedfag og spesialisering innen dialekter. Han har også studert norsk folklore og er instruktør i tradisjonsdans og stildans. Tore har forsket på lokale dialekter og arbeidet med innsamling av opplysninger om folkedans. Han er pensjonert lærer fra Lena-Valle videregående skole.

Les hva Tore har funnet ut om Barnehagedialekt på Østre Toten

Tore intervjuet rundt 1980 folk i Vardal om gamle viser. Det viste seg at Hans Hageengen kunne fortelle og formidle mye om dette. Det ble tatt opptak av en rekke av visene som Hans sang.

Tore vil fortelle om typiske trekk ved Vardal-dialekta sett på språkhistorisk bakgrunn. Vi vil også få høre utvalgte viser av og med Hans Hageengen.

Les her om Hans Hageengen