Thor Johannessen Ringstad, f. 1887

Thor emigrerte til USA i 1907. Han reiste med dampbåten «Hellig Olav» 3. mai og endte opp i Wisconsin.