April 2019

Personbilder 61-80

Personbilder 81-100

Personbilder 101-120

Personbildene har fått undertitler

Jordskiftesaken

Husmannsplasser og utskilte eiendommer

Familiehistorie

Arrangementsliste 2019 oppjustert

Ingunn Holms artikler om arkeologiske undersøkelser

Mai 2019

Onnearbeid de  første årene

Transport av gras, høy og halm

Hoppbakker

Bekken og forurensing

Treske fra hesjen

Brønner, vannforsyning og avløp

Åbjøralinja

Hunn gamle kirkes utforming

Middelaldervegen gjennom Vardal

Onkel Antons bil

Oldefars Gjøvik

Skitrening i Bergsjordet

Karl Overns siste dager

Tilbake til første side