Johannes Haugom, f. 1826, og Syverine Magnussen, f. 1839

Syverine og Johannes Haugom

Karl Haugom og Lena Lien Haugom

Vardal hadde mange med talent for mekaniske løsninger. Jo Hågå (John Tordsen Øvre Braastad 1800-1875) var en legendarisk orgelbygger og organist. Han bygde orgler i eget verksted på garden. Det var ikke lange turen fra Haugom, så Johannes oppsøkte gardbrukeren på Hågå. Dette var rundt 1865. Jo var god til å lage deler i tre, men en kardemaskin som kunne fungere klarte han ikke.

Johannes henvendte seg så til Mathias Topp som var ansatt

Brusveen Fabrikker som snekker. Topp var et geni på mekanikkens område og arbeidet med dette på fritiden. Han løste problemet med glans i 1869. Da Ole Mustad fikk se denne maskinen kjøpte han den straks, og ansatte Johannes Haugom som fabrikkbestyrer.

Johan Haugom, sønn av Syverine og Johannes.

Johannes Haugom og Mathias Topp hadde nok gjennom samarbeidet fått et godt vennskapsforhold. I 1874 bodde Johannes med familie bosatt på Gjøvikengen. I forbindelse med at datteren Laura Mariane blir døpt var Mathias Topp og Even Amlund faddere. Mathias Topp overtok som fabrikkmester da Amlund flyttet til Mustads fabrikk på Lysaker.

Johannes Haugom var gift med Severine Magnusdatter på Østre Skjerven. Etter skikk og bruk i bygda skulle en forbindelse mellom en husmannssønn og datter på en stor gard være utelukket.  Her var imidlertid forholdet at bestefar til Johannes, Christian f. 1762 var sønn på Vestre Skjerven. Da kunne nok et slikt ekteskap godkjennes. Severines søster, Lisa, var gardkjerring på Øvre Skjerven. En annen søster, Tina Magnussen Ilstrup, bodde i en periode i Drammen. Det var tidvis livlig brevutveksling i familien. I januar 1877 sendte Tina brev til moren, Ingeborg, om at det er sendt en kasse med 600 sild til Skjerven. Denne skal fordeles i familien, og Haugom skal ha «1 ½ hundre (150) stykker». Hun angir også detaljert hvordan silda kan oppbevares og brukes.

Lydia, Tora og Laura Haugom, døtre av Syverine og Johannes

I 1888 hadde familien et katastrofalt år. I løpet av et halvår mistet Johannes kona og tre døtre. Olaffa Karine (11 år) døde 1. februar av lungebetennelse, Severine døde 26. juni av kreft i magen, Ingeborg Therese (9 år) døde 4. juli av difteri og Anne Bendika (6 år) 18. juli, også av difteri. I brev 3. august 1889 til Lisa fra søsteren Tina, som da bodde i Minneapolis, skriver hun: «Ja, gud skje lov at vår livstrette søster har fått gå hjem til hvile. Jeg kunne nesten fristes til å misunne henne som så herlig har gått hen, og hvor gledelig at så mange av hennes små har fått den beste tur, og gått hjem med henne».

Som enkemann bosatte Johannes Haugom seg sammen med den ugifte datteren Laura i Heimdal som var eid av Mustad. Johannes var bestyrer på Mustads kardefabrikk. Han ses midt på bildet med langt hvitt skjegg.