I 1801 er Christian Christophersen husmann med jord under Vestre Skjerven. Han var gift med Agnete Olsdatter Aalstad og hadde da sønnene Anders og Christopher samt døtrene Kari og Oline. Christopher f. 1793 skulle senere bli husmann på Haugom under Østre Skjerven. Christian Christophersen f. 1762 var nest eldste sønn på Vestre Skjerven. Han hadde dermed ingen gard å ta over. Da han ville gifte seg var løsningen å bosette seg på et husmannsbruk.

Christopher Haugom og kona Ingeborg Johannesdatter fikk tre barn som vi kjenner navnene til i dag, Christian (Kristian), f. 1824, Johannes f. 1826 og Antonette, f. 1830. Kristian giftet seg med Anne Olsdatter fra Sør-Aurdal. Johannes giftet seg med Syverine Olsdatter Skjerven, f. 1839, som var søster av Lisa Magnussen f. 1845. Syverine og Johannes fikk derfor en sterk tilknytning til familien som fortsatt var på Vestre Skjerven. Dette kommer tydelig fram i mange av brevene mellom medlemmer av familien Skjerven. Antonette giftet seg med Bernt Myrengen som ble en legendarisk orgelbygger.