Fra de tidligste tider var vegene som gikk til kirken og Prestegarden de viktigste i bygda. Alle skulle til kirke og mange hadde ærend til presten. På kirkevangen var det samling og viktige kunngjøringer ble formidlet.

Vegene til Prestegarden

Middelaldervegen gjennom Vardal

Jens Nielssøns visitasreise med kommentarer

Jens Nielssøns reiseberetning i originaltekst

Da «Linna» ble bygget

Skolevegen til Ole Vesterås

Kart Christans Amt 1845. Utsnitt Vardal