Sigurd Iversen var en innbitt friluftsmann og han skrev alltid dagboksnotater fra sine turer. Noen av disse dagbøkene er bevart, og forteller om hans mange jakt- og fisketurer i Vardal og Snertingdal sammen med kamerater, til fots eller med sykkel som framkomstmiddel. Her er et utdrag av hans notater

Likte ikke Gjøvik

Etter at Sigurd flyttet til Gjøvik tok det ikke lang tid før både broren og moren flyttet etter. Sigurd hadde en tante på Kongsberg, Josefine Strenge, som han korresponderte med. Fra 1918 er det bevart et brev som han skrev der han etterlyser livstegn fra henne. Dette brevet kom i retur med den korte påskriften «død». Her skriver Sigurd om sin tilværelse på Gjøvik og om hva han er opptatt med utenom arbeidet. At han ikke var så begeistret for Gjøvik, kommer også tydelig fram i brevet:

«Fortæl mig nu hvordan du lever da. Kongsberg er vel ikke stort større byen end Gjøvik og kanskje likesaa utrivelig som denne. Alle folk kjender hverandre deroppe ogsaa, og den største fornøielsen de har er vel at gaa og se på toget komme, eller paa kinomatografen eller sladre og si ondt om hverandre. Ja, saadan er jo smaabyforholdene, og adspredelsene heroppe da. Du kan tro jeg har lært at se den paa nært hold, men jeg faar min del tilbringer min knappe fritid i skog og mark. Jeg har skutt flere ræve og meget andet vildt heroppe, og om sommeren ligger jeg i dalelvene og fisker ørret. Du vet jeg har likefra jeg var en smaagut, gaat i skog og mark med bøsse og fiskestang aaret rundt, og noget bedre adspredelse end at færdes i Guds frie natur, kan et menneske ikke ønske sig, naar det har en ledig stund dertil. Jeg har ogsaa malet et og andet, og skrevet en god del i aviserne, smaa fortællinger og smaa jagt og fiskehistorier, samt en del naturvidenskabelige ting. Saa nu vet du mine interesser og min adspredelse».

Dagbøker

Sigurd dro på påsketur sammen med kamerater, hvor de hygget seg med mat og godt drikke. Det er ikke kjent hvor bildet er tatt. Regnskapet fra en av turene viser at kostnadene per mann beløp seg til 15 kroner. Fra venstre: Anton Christensen, Peder Christensen og Sigrud Iversen.

Sigurd Iversen førte dagbøker hvor all fangst av vilt og fisk er ført inn. De er utrolig detaljerte og gir et godt tidsbilde av lokale forhold. I dagbøkene er alle detaljer om turene beskrevet, reisemåte, tidspunkter, steder, personer som er involvert og utbyttet av vilt og fisk. Sigurd drar også på påsketurer med kamerater. Da jaktes det ikke, men karene hygger seg likevel.

To av dagbøkene, nr. 28 og 29, er tilgjengelig i dag. Disse dekker perioden 1916 til 1921. Siden han hadde ført dagbøker for denne perioden, er det sannsynlig at han holdt på med dette til han døde i 1937. Sigurd Iversen tilbrakte sine siste dager på Gjøvik sykehus. Han etterlot seg et notat fra disse dagene hvor datteren 7. juni har notert: «Fars siste dagboksnotater».

I påsken 1916 drar han på tur med kameraten Peder Christensen. Målet er Biridalen eller som vi nå sier, Snertingdal. Påsken er veldig sein dette året, så skiføret er så som så når de drar fra «Buskerud» ved Mustad på ettermiddagen lørdag 22. april. De starter med å bære skiene på skuldra, men da de kommer fram til Sportshytta må de søke ly under ei gran på grunn av regnvær.

Karene er åpenbart i fjellet. Fra venstre: Peder Christensen, Sigurd Iversen og Anton Christensen.

«Regnveiret gaar over. Vi treffer en kjører og får delvis kjøre til Øgarden. Indom meieriet og faar mælk. Den skal være uforfalsket, sier Peder.

Efter at have gaaet cirka 17 kilometer er vi endelig fremme paa garden Viberg i Vardal. Den sidste gaard i denne bygd, før vi er inde i Biridalen. Her bor det slegtninger av Peder og modtagelsen var hjertelig. Vi overnatter».

Når de våkner neste morgen er det tett tåke. Samtidig er det veldig mildt. Verten, Hans Viberg, sier at de ikke kan gå ut i slikt vær. Iversen skriver i dagboka si:

«Vi faar kaffe og kaker paa sengen. Jo, her ligger rigtig to Paaskeskiløper latgriser. Herlige Biridalen! Der ute ligger du, men vi kan ikke naa dig.

Sigurd likte å være standsmessig kledd, også når han var på jakt- og skiturer, så slipset hørte til. Fra venstre: Anton Christensen, Sigurd Iversen og Peder Christensen.

Efterat have spist frokost, gaar vi ut på ski. Hans, Harald, Peder og jeg, til Bjørnhaugen. Underveis gaar Harald og jeg en liten rundtur for at finde tiurleik, men det er for tidlig. Vi skræmmer ut en hare. Det er en mængde med harespor allesteds.

I Bjørnhaugen koger vi kaffe og eg. Vi gaar ut i Nøsmarken. Her er det god utsigt til Søndfjeldene og hele Biri. Saa gaar det ned til Viberg igjen. Og saa mer mat, mat, mat, saa en næsten ikke kan røre sig. Rugden trak i Vibergsjordet».

Mandag morgen har det frosset på og det er fint skareføre.

«Vi gaar med Harald paa ski opover til Skybergsroengen og indover skogen. Kl 3 siger vi farvel og begir os paa hjemtur. Vi gaar om Hageengen. Her bor en gammel skytter. Han er over 70 aar, men jaget allikevel i vinter haren paa sporsne. Denne skjøt Harald. Gamlen vilde ikke gi sig med den ene hare, tog ut en til, som rimeligvis ogsaa hadde gaaet i sækken, hvis ikke noen hunde hadde blandet sig borti. Vi gik over Almsmarken og hadde ikke vore ski av benene før vi var utenfor «Buskerud» klokken halv 7. Jeg var ute etter rugden i Aasjordet, men saa ingen paa skudhold».

Jakt- og fisketurene går hovedsaklig til Vardal og da ofte til Viberg. Han driver fuglejakt så intenst at han føler at han må lure folkene i Viberg, slik at de ikke skal forstå hvor mye fugl han tar.

Fugl og vilt skutt 1911-1916

Rovdyr og diverse skutt 1911-1916

Fisk fanget 1911-1916

 

 

 

 

 

Dramatisk tiurjakt

Sigurd Iversen var en ivrig jeger og ga ikke opp etter første forsøk. Selv om det var natt til 17. mai (1919), er jakta viktigere for ham enn å være hjemme på Gjøvik for å feire nasjonaldagen.

«Kl. 1.15 faar jeg høre en tiur som jeg skjøt kl. halv 2. Kl. 2 sprang jeg paa tiur nr. 2 om morgenen. Kommen et stykke paa vei faar jeg høre endnu en tiur, og det viste seg at denne gik paa bakken. Jeg kom i hold indunder granen hvor tiuren sat da den anden tiur under mig utfor en bergskrent, ca. 40 alen. Tiuren i granen over mig knepte, og den paa bakken slog remedknæppen idet jeg hæver bøssen og samtidig med klunken brendte jeg ned den knæppende tiur over mig. Den dunket ned bak mig. Jeg dækket mig i granbaret og sigtet paa tiuren nedenfor, men denne, som stod mot en avknekket tør granbuske var allerede i spil igjen og jeg ventet derfor med at skyte til klunken faldt. Tiuren laa og blask, og da det saa ut til at den ikke hadde faat nok, faar jeg i en patron og gir den nok et skud. Men dette traf mindre godt da den var kommet ind i en del brask. For at sikre mig fuglen skulde jeg hoppe utfor et berghul. Det var omtrent to bøsselængder høit, men i farten furet jeg foten min inunder en opstaaende rot og hang fast i spranget, saa jeg stupte paa maven utfor og slog brystet mot en tør furukragge da jeg faldt ned. Jeg forslog mig saadan at jeg blev liggende uten at faa igjen pusten en sig, stupe og dra avgaarde paa skaren for at stupe overende igjen længre unda. Saadan holdt den paa nedover, og da jeg endelig under store smerter kreket mig efter den, hadde jeg bloddryppene efter den hele veien hvor der var sne. Jeg var helt nede i lien, og hadde jeg da flere ganger hørt tiuren, men den var for rask og ikke gikk det at omgaa den heller. Jeg maatte opgi den helt da jeg kom dit hvor sneen var aldeles borte. Jeg gik da op igjen til den skudte tiuren og lette efterpaa en lang stund for at finde igjen sækken min, som jeg hadde slængt fra mig borte i marken før jeg begyndte at springe i spillet paa den sidste tiuren».

 Lurte vertskapet

«Ute i Styghulslien traf jeg igjen Harald Viberg. Jeg gik straks paa hjemveien. Da jeg ikke ønsket at folkene deroppe skulde faa se at jeg hadde saa meget fugl, hadde jeg bestemt meg for at lure de noget. Først var det de to tiurene jeg skjøt om kvælden paa indslag om fredag. Disse la jeg under et ishaardt sneflak bak skigarden ved Bjørnhaugen. Morgenen efter var Jørgen ifølge med mig, og skjøt jeg da en tiur og det var ikke til at undgaa at han visste av denne. Men da jeg efter at ha sovet litt hos Harald, fandt ham i fuldt vaaronarbeide tok jeg i al stilhet den tomme sækken og drog benste til Bjørnhaugen, tok tiurene mine og bar de frem og fik lurt mig ned mellom Viberg og Hagaengen, gik saa over myren under Vibergsjordet og la begge fuglene ned paa lignende maate i skogen ved veien til Brødløs».

Sigurds jaktresultat blir ikke oppdaget, og han begir seg på hjemvei til Gjøvik med fangsten i ryggsekken og jakka over tiurkroppene. Da han kommer ned i Aalstaddalen, får han øye på enda en tiur. Igjen våkner jaktinstinktet i ham.

«I det jeg skulde over en myr i Aalstaddalen faar jeg øie paa en tiur paa stubsveen foran mig, og før den var mig vár brændte jeg paa den. Den faldt stendød om ved stubben».

Vel hjemme i Gjøvik selger han tiurene for til sammen 71 kroner.

Sigurd Iversen bruker mye av sommeren til å fiske. I dagboknotatene for 1918, forteller han om mange fisketurer. Han var ikke redd for lange sykkelturer på dårlige veier, og forteller om fiske i både Lenaelva, Snertingdal, Skumsjøen, ved Stensborgen i Mjøsa og Skartlien i Torpa.

Tilbake til malerbrødrene Iversen klikk her