Eiere av bilder:

Heidi Annette Olsen:          4, 8, 12, 17, 18, 20

Bjørn Gravdals arvinger:   1, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16

Reidar Gravdal:                   2, 3, 5, 7, 13, 19

Les om malerbrødrene Iversen her.