Ole Johannessen Ringstad 1883-1972

I sine erindringer forteller Ole Ringstad at faren satte i stand en liten arbeidsbenk i et hjørne i verkstedet. Benken skulle være Oles og ble forsynt med en liten skrustikke. Ole var stolt som en hane og skulle forsøke å lage et lite spann. Det var ikke fritt for at arbeidet med det skarpe blikket gikk ut over barnefingrene. Enda verre gikk det da spannet skulle loddes. Det var ikke til å unngå å brenne seg på den glovarme loddebolten. Faren måtte selvfølgelig hjelpe til, og resultatet ble et pent, lite spann.

Litt etter litt kom Ole seg inn i faget, og før han var gammel nok til å begynne på skolen, måtte han stemple potetrasper som ble laget av blikk. Pælkopper fikk han også lage. Da han vokste seg større ville han heller arbeide ute på bruket, men det var ikke lett å få slippe unna. Som eldstemann måtte Ole sitte på verkstedet, mens de yngre brødrene fikk drive ute.

Fra 1902 var det bare Ole og faren igjen i verkstedet. Ole tok seg også av omførselssalget som ble begrenset til Hedmark og Oppland. Han besøkte alle store markeder og var hele 34 ganger på Grundset på Elverum. Her var det svært livlig men konkurransen var stor. Det kunne være opp til 12 blikkvarehandlere, og 8 av disse var fra Vardal. På Grundset hadde Ole vanligvis med seg 70 vareslag.

Utover på 1920-tallet endret produksjonen seg. Det dreide seg mer om spesialbestillinger og dekorgjenstander. En dame ved navn Gunvor Ingstad, senere Tretteberg, betydde mye som kunde. Hun bestilte gjenstander etter gammelt mønster som lykter, lysekroner, lampetter, brikker, brett og brødbåter. En gang kom en ordre på 300 lykter til Sandvigske samlinger på Lillehammer. Disse skulle flyte fritt i de små tjernene på Maihaugen.

Ole J. Ringstad giftet seg i 1916 med Guri Olsdatter fra Rudi i Øystre Slidre. Hun hadde kommet til Vardal som tjenestejente på Hørstad. Det er sannsynlig at kontakten med familien Rudi har oppstått gjennom handelsreisene Ole foretok. Et brev fra Ole O. Rudi til Johannes Ringstad i 1913 tyder på et nært forhold mellom familiene.

Fram til han giftet seg bodde Ole J. Ringstad hos foreldrene. I 1916 kjøpte han Myrengen og installerte seg der med sin nybakte hustru. Deres eneste barn, Aslaug, ble født i 1917. Bruket ble i 1923 solgt til Oles bror Alfred, som var gartner. Ole med familie flyttet da til Buskom, som hadde vært en del av Ringen/Ringstad. Her var farens blikkenslagerverksted plassert, og Ole hadde beskjeftigelse med dette så lange han orket å arbeide.