For meg var Nyborg det flate jordet nede ved elva som ikke ble brukt til noe annet enn beite. Dette må ha utgjort det meste av husmannsbruket som lå der. Beitet var langt og smalt og denne flata langs elva strakte seg lenger oppover til grensa mot Prestberg. Da adkomsten ble lettere med den nye vegen ble jordet pløyd opp, og den øvre delen ble dyrket. Jordet ble da enda lengre.

Stangstuen i 1916. Nicoline Skaugerud med Odd på armen. Petter Skaugerud til høyre.

Nyborg besto som husmannsbruk til etter krigen. Husene og rimelig tomt ble da solgt til Odd Skaugerud. Jordet og beitet som hadde tilhørt husmannsbruket ble lagt til Prestegardens beiter.

Bolighuset i Presthaugen

Skaugerud var gift med Palma Odnessveen. De hadde barna Gerd, Odd, Bjørn og Grethe. Jeg husker at Gerd en tid var innejente hos oss. Odd var født i Stangstuen der Nicoline og Petter Skaugerud var bestyrerpar på skysstasjonen. Da denne var nedlagt og huset skulle rives i 1917 ble Petter husmann i Presthaugen under Prestegarden. Til Nyborg kom familien i 1925 og Petter tegnet husmannskontrakt med sogneprest Peder Blessing Dahle.