Martin Viflat ble født i 1912. Foreldrene var Hilda, f. Andersen fra Ø. Toten og Magnus Viflat. Martin giftet seg med Ingrid Haug, f. 1914. De fikk barna Finn, f. 1934, Rolf, f. 1938, Ingvar, f. 1940, Kari Lise, f. 1942, Svein, f. 1944, Sissel, f. 1946 og Anne Britt, f. 1954.

Marin Viflat

Magnus Viflat kjøpte Madsonslåtten ved Tobru fra Grythe Lille i 1921. Her vokste barna opp. Ingrid og Martin bygde seg hus i Åsvegen. Etter farens død i 1978 tok Martin over Madsonslåtten men fortsatte å bo i Åsvegen.

I 1940 var Martin Viflat en av soldatene som bemannet sperrestillingen ved Prestgrinda.

Under krigshandlingene ved Tobru 21. april 1940 ble begge husene på Madsonslåtten ødelagt. Våningshuset ble brent ned og låven sprengt i luften. Detsprengstoffet som ikke detonerte ved den ene brua ved Tobru ble av de tyske styrkene brakt inn i låven. Dette ble avsatt og medførte en voldsom eksplosjon som skaket opp hele bygda 22. april.

Martin Viflat arbeidet i Toten Cellulose med tømmertransport.

Egil Torp intervjuet Martin Viflat om opplevelsene under krigen. Se intervjuet her…