Sigurd Josef Iversen

Sigurd Josef Iversen ble født i Oslo i 1886. I 1910 var han bosatt i Parkveien 76 i Oslo sammen med moren Thora og broren Sverre. Yrket oppgis da å være «kontorist Mustad & Søn». 1911 fikk han jobb i «expeditionen» hos Mustad i Vardal og flyttet dit. Sigurd giftet seg i 1913 med Palma Lillebæk og de fikk tre barn, Ruth, Alf Reidar og Gunvor. Ruth giftet seg med Karl A. Gravdahl på Raufoss og fikk to sønner, Cato Bjørn og Reidar Sigurd. Cato Bjørn (død 2017) bodde på Kolsås i Bærum, mens Reidar Sigurd bor på Hønefoss.

Sverre Josef Iversen 1886 – 1937

Alf Reidar giftet seg med Netta Ellestad og fikk datteren Solveig som igjen giftet seg med Oddvar Olsen. De fikk datteren Heidi Anette Olsen som bor i Hunndalen. Gunvor levde hele livet ugift og fikk ikke barn.

Sigurd var en entusiastisk friluftmann fra barndommen av og drev intenst med jakt og fiske. Han dokumenterte all fangst i sine dagbøker som er utrolig detaljerte. I et brev i 1918 til en tante på Kongsberg forteller han at han maler litt. Det eldste maleriet som vi kjenner i dag er fra 1927.

Les om dagbøkene her…

Sigurd utviklet en stil og teknikk i sin malerkunst som gjengir alle detaljer i motivene med utrolig nøyaktighet. Dette gjør at maleriene kan være viktig dokumentasjon av landskapsbildet i tredveårene rundt Gjøvik. Maleriene er svært fargesterke, men kunstneren legger ikke alltid vekt på å gjengi fargene korrekt. Dette gir noen av bildene et impresjonistisk trekk og understreker øyeblikkets stemninger og følelser. Vi kjenner i dag 20 malerier av Sigurd Iversen, og alle disse er i etterkommernes eie.

Gratulasjonstelegram fra Wilhelm Mustad 1912

Sigurd Iversen må ha hatt et nært samarbeid med Wilhelm Mustad i den tiden han arbeidet for Mustad i Oslo. I forbindelse med at Sigurd forlovet seg med Palma Lillebæk fikk han gratulasjon fra Wilhelm Mustad, skrevet av Else Mustad.

Sigurd Iversen døde i 1937.

Se Sigurd Iversens bilder her.

Sverre August Iversen

Sverre Iversen var født i Oslo i 1890. I 1910 bodde han sammen med moren Thora og broren Sigurd i Parkveien 76 i Oslo. Som yrke oppgis «ingen stilling» mens broren er «kontorist Mustad & søn». Sigurd flyttet til Mustad i Vardal i 1911 og sørget etter hvert for at broren fikk jobb samme sted. I 1916 reiste Sverre sammen med moren fra Oslo og bosatte seg i «Buskerud». Til å begynne med var han assistent for sin bror i «ekspeditionen».

Sverre Iversen malte hus han så rundt seg, industribygninger tilhørende Mustad og boliger for fabrikkarbeidere. Motivene på maleriene lar seg i stor grad identifisere, men et lite antall må være malt på andre steder enn Vardal. Et av de få maleriene han har signert er avbildningen av Dagfin Smebakka. Blant de få bildene med personmotiver er det usignerte og uidentifiserte portrettet av en kvinne. Sverre Iversen beveget seg ikke langt fra bostedet sitt når han valgte motiver. 10 av maleriene er av motiver slik han har sett dem fra rommet sitt i «Buskerud». Dette huset har han avbildet 7 ganger og han har malt «Magnusstuen» 8 ganger.

I samlingen finnes to bilder fra Rosenborggata 2 i Oslo. Dette lå i nærheten av stedet hvor familien Iversen bodde. Etter søk på nettet kom det fram et fotografi av samme bygning. Se historien om dette her.

Maleriene etter Sverre Iversen viser at malerferdighetene ikke er like godt utviklet som brorens. Det ser til at han over tid har hatt en stor utvikling i sin teknikk og bruk av farger. Vi kjenner til 45 malerier etter Sverre Iversen men det antas at det har eksistert adskillig flere. De fleste av maleriene beror hos Mustad med noen få på private hender.

Sverre Iversen levde som ugift hele livet og blir betegnet som en ytterst pertentlig mann. Han ble boende på sitt rom i 2. etasje i «Buskerud» resten av livet og spiste middag fast hos famlien i etasjen under. Sverre Iversen døde i 1964.

Se Sverre Iversens bilder her.