Kristian og Anne fikk i alt åtte barn, med Otto som den yngste, f. 1865. De øvrige var: Ole, f. 1848, Johannes, f. 1850, Anton, f. 1852, Andreas, f. 1855, Carl, f. 1857, Johan, f. 1860 og Klara, f. 1863. I 1865 finner vi hele familien bosatt i Ringen. I folketellingen oppgis at alle barna er født i Sør-Aurdal, som moren. Under døpte i kirkebøkene for Vardal finner vi ikke barna før Andreas døpes i 1855. Det kan da tenkes at det er de eldste barna, Ole Johannes og Anton som er født i Sør-Aurdal, de øvrige i Vardal.

Ringen var et husvær under Østre Skjerven som Kristians bror Johannes, f. 1826, kjøpte i 1856. I 1865 er Kristian oppgitt som selveier, og han har da kjøpt det av broren. Av yrke oppgis blikkenslager og dette gjelder også sønnene Ole, Johannes og Anton. Anton var bare 13 år men var allerede i arbeid. Bruket Ringen hadde tidligere navnet Tajet. Det er tydeligvis Kristian med familie som har begynt å kalle det Ringstad og de tar selv dette som familienavn. Husmannen Kristian kommer nok til Tajet i 1849 da det er etablert «forening mellem Kristian Kristofersen og Peder Svendsen om brugen af pladsen Tajet». Et taje kan være et inngjerdet jordstykke som ligger ved et vegkryss. Ordet blir da ofte til et egennavn, Tajet. I dette tilfelle ble Tajet forandret til Ringen. I 1875 har det så fått navnet Ringstad. Ved folketellingen har Anne og Kristian sju barn, hvorav fem sønner. Fire av sønnene har yrkesbetegnelse som kardemaker eller blikkenslager. Otto på 10 år hadde ikke fått noen tittel.

I 1875 er «kardefabrikant» Kristian Kristoffersen registrert i Ringstad. Sønnene Anton, Andreas og Karl er registrert «søndenfor Broen», d.v.s. på Nedre Gjøvik. Det var tydeligvis Khristian Haugom som etablerte kardefabrikken som sønnen Anton senere skulle overta.