Vardal utmerket seg tidlig i lokaldemokratisk sammenheng ved å utnevne et «formannskap» i 1810. Bak utnevnelsen sto 25 av bygdas bønder. Formannskapet besto av fire utpekte menn med lensmannen som regnskapsfører. Den 21-årige gardbrukeren på Skikkelstad, Hans Skikkelstad, ble valgt til «ordfører». «Formannskapet» skulle holde oversikt over allmuens inntekter og utgifter på bestemte områder «da vi have anset det for høist nødvendigt til vores felles Gavn at faae en mere ordentlig Bestyrelse af alt hvad angaar samtlige Almuesregnskaber». Formannskapet hadde fullmakt til å bevilge opp til et bestemt beløp til saker innen fattigomsorg, vegstell, skole, rettsvesen, almenningen og kirken. Møtene ble holdt i klokkergården ved Vardal kirke eller i landhandleriet Fremstad i nabolaget.

Da formannskapslovene ble innført i 1837 ble Hans Skikkelstad valgt som den første ordentlige ordføreren. Les mer her.

Les om kommunal Vardal-historie på nett her.

Her kan du finne sammensetning av kommunestyrene i Oppland 1945-1975.

Se liste over Vardals ordførere her.

Les her om Gjøviks ekspansjon inn i Vardal.

Kartet viser opprinnelig grense for Gjøvik by i 1861 og nye grenser i 1921 og 1955