Grense for dagens 23/22 Torestad er vist med rød strek. Den gule streken viser litt av garden på kart fra 1882. Da var dyrket areal 600 mål.

Prestegarden hadde sju jorder som vi brukte. Dette var Hørstadjordet, Gramsjordet, Stormølla, jordet ovenfor presten, jordet ved Grytbakka,  og Badstuåkeren.

 

 

Flyfoto fra mai 1959 med husene på Prestegarden midt på bildet. Børstad til høyre.