Biskop Jens Nielssøn’s visitasreise 1594 startet fra Hole 3. september. 7. september kom følget til Hoff på Toten hvor de ble innlosjert i prestegården. Hoffkirken blir visitert 8. september. Natten til 9. september blir tilbrakt hos Peder Knudssenn i forbindelse med bryllup for Peders datter. Om morgenen 9. september har biskopen møte med lokale prester og bruker resten av dagen på andre biskoppelige gjerninger. Biskopen blir over en natt til og drar mot Vardal sammen med herr Hans i Vardal og Thomas Nyborg, kappelan på Toten. De drar fra Hallingstad over Høyem bru og videre forbi Alfstad, Lunden og Sogstad. Videre går ferden forbi Groset og Berg og de kan se Ringsaker kirke over Mjøsa.

Siden dro vi fra Groset i nordøst fem eller seks pileskudd (2250-2700 m) til Breilid liggende på venstre hånd noe fra veien og det er en mil (11,3 km)derfra til Hallingstad. Så dro vi derfra mot øst nord-øst 3 eller 4 pileskudd (1350-1800 m) ned til stranden. Deretter langs Mjøsa som vi hadde på høyre hånd, mot nord 1 fjerding (2735 m). Så innover fra Mjøsa som bøyde seg mot nord-øst.Så en ½ fjerding (1367 m) gjennom en liten skog til en høy bro kalt Hundebro. Under den renner en stri strøm kalt Hundefoss. (denne elven kommer fra vannet Eina og renner derfra mot nord-øst og så mot øst fra broen ½-parten av en ½ fjerding (683 m) ut i Mjøsa.

Siden dro vi fra Hundebro først et lite stykke mot nordøst, så mot nord, deretter mot nord-vest til to gårder som heter Hund som ligger ved en tungård ved anneksen i Vardal. Hund kirke som vi hadde på høyre hånd ligger i syd-øst rett opp til Hund en ½ fjerding (1367 m) fra Hundebro. Dit kom vi fram og og skiftet hester og der var herr Thomas kappelan og Peder Franzen før oss.

Siden dro vi fra Hund først i nord-vest opp en bratt bakke til to gårder som heter By, 3 eller 4 pileskudd (1350-1800 m)liggende øst og vest tett ved veien. Så derfra i nord nord-vest 1 pileskudd (450 m) til Eeg på venstre hånd rett ved veien. Derfra i nord-vest over en skog og vei som kalles Hundedalskogen 1 fjerding (2735 m). Og før vi var gjennom denne skogen var det to veier, den ene i nord på høyre hånd  3 eller 4 pileskudd (1350-1800 m) til to gårder som heter Hage og Mæhlum. På den andre veien mot nord-vest kom vi til to gårder som heter Skjerven som ligger i syd-øst og nord-øst fra hverandre. De hadde vi på venstre hånd. Så derfra i vest nord-vest 2 pileskudd (900 m) til By på venstre hånd. og der var den skjønn humlehage. Så i vest 3 pileskudd (1350 m) til Mjølstad på venstre hånd rett ved veien. Der bor bispens landbo Torbjørn Mjølstad som bruker Skonhovd. Så i vest 2 pileskudd (900 m) til Gryte på venstre hånd hvor Matz, bispens landbo bor. Han og Torbjørn bruker Skonhovd som har et smukt fiskevann.

Siden fra Gryte i vest 3 eller 4 pileskudd (1350-1800 m ) til en gård som heter Børstad. Husene ligger på venstre hånd, en slem bløt vei, derfra mot vest 1 pileskudd (450 m) til prestegården i Vardal som heter Torestad. Dit kom vi hora 5 Vespertina og den ligger ½ mil (5,6 km) fra Hund og 2 mil (22,6 km) fra Toten. Kirken som heter Haug kirke ligger1 pileskudd (450 m) fra prestegården i nord-øst, en trekirke med spir.

Til Haug kirke er det to annekser. I Hund blir det gjort tjeneste hver tredje søndag. Braastad kirke ligger i nord fra Hund 1 fjerding (2735 m), men 3 fjerdinger (8,2 km) fra hovedkirken og der gjøres tjeneste 3 ganger i året.

Samme dag som var 10. september var det solskinn tidlig om morgenen. Siden ble det skyet vær inntil det ble sol igjen om aftenen gjennom skyen i vest.

Den 11. september visiterer biskopen Haug kirke og hørte herr Hans Einersen preke over salme 105. Siden eksaminerte biskopen folket i deres kristelige barnelærdom og formante allmuen som han er vant med å gjøre.

Samme dag før måltidet var til ende steg biskopen fra bordet og dro fra Vardal mellom 11 og 12. Han ble fulgt av herr Hans i Vardal, Christoffer og Everth Jenssøn, sønn til herr Hans, Jacob, en ung kar og biskopens egne menn.  Og vi dro fra Vardal fra prestegården først i vest 2 pileskudd (900 m) til en gård som ligger tett ved veien på høyre hånd kalt Hørstad.  (Derfra ligger Alm, Jørgen Krockous gård i nord-vest 1 pileskudd (450 m).

Fra Hørstad dro vi mot syd-vest ned en bratt bakke til en elv som renner gjennom en dal som heter Ådalen og elven heter Mustadelven.(Hun kommer fra nord fra ½ mil (5,6 km) og renner i Hunnselven en ½ fjerding (1367 m) vest for fossen).

Biskopen med følge drar forbi Mustad, om Seval til Fluberg og visiterer Fluberg kirke som da er hovedkirke i Land. De drar over Østsinni over til Snertingdal, forbi Ringsjøen og til Segård kirke. Videre går ferden etter øvre veg i Snertingdal ned forbi Rolid, deretter nordover til Biri kirke. De seiler over Mjøsa ved Skumsrud og visiterer Ringsaker kirke. Turen går om Nes og videre til Hamar. De drar videre til Løten, sørover i Romedal og Vang, over Romerike og er tilbake i Oslo 26. september.