Studenter ved NTNU utfører høsten 2019 et prosjekt for å måle inn eksisterende grensesteiner og påvise opprinnelig plassering av forsvunne steiner.

Gjøvik Historielag ved Bygruppa står som «bestiller» med prosjektbeskrivelse som følger:

I 1921 fikk Gjøvik utvidet sitt areal og ny grense ble fastlagt. Denne ble markert i traséen med granittsteiner merket «Gjøvik 1921» og et nummer. Av de 24 opprinnelige steinene er 11 stykker fortsatt intakte. Noen av disse er flyttet fra sin opprinnelige plassering.

Grensesteinene er utsatt for ødeleggelse fra forskjellige former for utbyggingstiltak. Gjøvik Historielag foreslår å sikre steinene for framtida ved GPS-registrering og innlemmelse i kommunalt kartverk. I tillegg foreslås å merke opprinnelig plassering av steiner som er forsvunnet eller flyttet. Dette kan gjøres ved små skilt som plasseres nærmest mulig stedet hvor steinene sto.

Historielaget ønsker også at det lages et større informasjonsskilt som plasseres et lett tilgjengelig sted. Her peker Brufoss seg naturlig ut.

Gjøvik Historielag har inngått avtale med NTNU Gjøvik om å besørge arbeidet med registrering av grensesteiner. Med basis i kart over grense fra 1921 vil de også foreta utsetting av punkter steinene mangler. Markarbeidet vil bli foretatt fra september 2019, og studentgruppen som skal gjøre arbeidet vil være ferdig våren 2020.

Historielaget har en foreløpig illustrasjon av prosjektet slik:

Høst 2019:         Registreringsarbeid NTNU

Kommunale godkjenninger

Vinter 2020:     Design skilt og oppslagstavle

Godkjennelse fra huseiere og kommunen om plassering

Finansiering

Våren 2020:    Utplassering av skilt og oppslagstavle

Les heftet som Bjørn Aamodt i 2005 utarbeidet om grensesteinene.

Se bilder av grensesteinene tatt og bearbeidet av Arne Korshavn og kart her…

Studentene ved grensestein nr 11 i Brufoss

Leting etter stein nr 2 i Trondhjemsveien