Ingunn Holm vokste opp i Gjøvik og har studert arkeologi. Hun har en doktorgrad innen kulturarv og er nå seniorrådgiver hos riksantikvaren. Ingunn har foretatt arkeologiske undersøkelser i Vardal og har skrevet artikler i årbok for Gjøvik om dette. Finn artiklene nedenfor:

Les om arkeologisk arbeid her

Arkeologiske undersøkelser på husmannsplassen Øverstuen

Bosettingen i Vardal i førhistorisk tid

På sporet av våre forfedres jordbruk