I det nye uthuset ble det etter hvert stort grisehold. Dette var et fag mor og far var gode på, og de fikk bestandig opp gode kull. 11 og 12 griseunger i gjennomsnitt var vanlig. Dette krevde mye innsats og oppmerksomhet. Først måtte purka overvåkes slik at ungene overlevde fødselen. Det var mange muligheter for frafall slik at gjennomsnittet gikk ned. Griseungene kunne bli kvalt av navlestrengen eller purka kunne ligge dem i hjel. Det hendte at ei purke kunne være angrepet av fødselsdepresjon, og av den grunn begynne å spise sine egne. Noen griseunger var også så tandre ved fødselen at det bare var menneskelig innsats gjennom tilleggsforing og kjærlig pleie som gjorde at de overlevde.

Blant karene i bygda var det mange slags suksesskriterier som skulle behandles. Det var antall mål dyrket, antall kuer på båsen, mengde korn pr mål, antall griseunger i et kull og mange andre.Den som ikke kunne hevde seg på antall mål dyrket hadde jo en sjanse når det gjeldt antall griseunger. Der spilte ikke størrelsen på garden noen rolle. Far deltok bestandig i slik mannjevning, uten at det nødvendigvis ble oppfattet som skryt. Jeg hørte aldri at mor snakket slik om disse temaene. Hun hadde sikkert nok andre oppgaver å håndtere.

Far drev ned slakting og hadde inngående innsikt i grisens anatomi. En gang hadde han ei purke som ikke klarte å føde. Jeg vet ikke om dyrlege var tilkalt, og heller ikke om slik hjelp kunne ha reddet situasjonen. Far skjønte at purka ikke kunne overleve, men kanskje han kunne redde ungene? Han bestemte seg for å prøve og fikk hjelp til å dra ut purka. Der skjøt han grisen med slaktemaska, men han tappet ikke blodet som han ellers ville gjort. Hjertet slo fortsatt, og ungene levde. Han skar opp buken og livmora og tok ut griseungene, en etter en. Disse ble etter tur lagt til ei purke som hadde griset for ikke lenge siden. Ved hjelp av amme, morsmelkerstatning og mors omsorg overlevde 10 av 13 unger. Dette ble kjent i bygda, noe far gladelig bidro til. Han fikk en slags legendestatus, for dette hadde ingen hørt om før. I mannjevninga der ute kunne dette utgjøre for mange mål med jord.