Bjørn Aamodt i Gjøvik Historielag utarbeidet i 2000 et hefte som viste grensesteinenes plassering på gamle kartutsnitt.