Vardal ønsket, og fikk, en bydannelse innen sitt område da kjøpstaden Gjøvik kom i 1861. Slik levde de side om side fram til kommunesammenslåing i 1964. Gjøvik utviklet seg som by og hadde stadig behov for større arealer. Byens myndigheter så ikke med blide øyne på framveksten av boligområder i Vardal. Beboerne her burde høre Gjøvik til og betale sin skatt til byen.

Med den beliggenheten Gjøvik hadde som en «lomme» i Vardal måtte det til et interkommunalt samarbeid på mange sektorer. Byen vokste raskt og dette førte til utvidelser i 1921 og 1955, selvfølgelig på bekostning av bygda. Til slutt ble tiden overmoden for sammenslåing. Les om utvidelsen i 1921 her og i 1955 her.

Den nye bygrensen ble markert med granittsteiner. Noen av disse finnes fortsatt og her kan du lese mer om dette.