Fra låve til selskap

Hva gjøres når man ikke har et selskapslokale?
Innreder låven.