Antonette var datter av Ingeborg Johannesdatter og Christoffer Christiansen som var husmann på Haugom. Antonette var dermed søster av Kristian Christoffersen og Johannes Haugom. Faren Christoffer var fra Vestre Skjerven, nærmeste nabo til bruket Myrengen. På Myrengen vokste Bernt Paulsen opp, og han og Antonette skulle med tiden bli et par.

Bernt Paulsen Myrengen (1827-1911) var sønn av Anne Knutsdatter fra Etnedal og Paul Knutsen Myrengen. Paul var kjent som en flink håndverker og drev produksjon av karder hjemme på bruket. Sønnen, Christian Paulsen, f. 1825, laget også karder, og ble i 1875 betegnet som «kardefabrikant». Christian giftet seg med Maria Paulsdatter fra Gran. De fikk mange barn, og ble boende på Myrby som ble utskilt fra Myrengen. Bernt hadde samme håndverkslegning som faren og ble en usedvanlig flink finsnekker. Familien i Myrengen var også svært musikalsk, og Peter søkte å utvikle sine ferdigheter i den retning. Dette førte han til Hage, der John Tordsen Bråstad (1800-1875), bedre kjent som Jo Hågå, var gardbruker. Jo Hågå var en vidgjetne orgelbygger og organist som satte merkbare spor etter seg ved å bygge et stort antall kirkeorgler.

Peter Ingvald Berntzen 1864-1915

Bernt gikk nærmest i lære hos Jo Hågå og fikk som unggutt ansvarsfulle oppgaver som organist. Sammen med Jo bygde han orgler og lærte seg faget grundig. Antonette og Bernt giftet seg i 1854 og bosatte seg på Myrby I 1859 kjøpte Bernt Ødegaarden, som var nabogard med Hage. Han fortsatte samarbeidet med Jo Hågå og produserte orgler hjemme på garden under svært enkle forhold.

Ødegården som Bernt Myrengen kjøpte i 1859. Han bygde opp alle husene på garden.

Antonette og Bernt fikk to barn, men bare Peter, f. 1860, oppnådde voksen alder. Peter fortsatte i farens fotspor og tok dessuten utdannelse i Oslo. Der fikk han gode kontakter blant orgelbyggere og organister. Vel hjemme igjen i Vardal utviklet han farens verksted og laget sitt eget utstyr for produksjon av deler. Med dette som utgangspunkt produserte han et stort antall orgler som ble satt inn i kirker på hele Østlandet.

Bernhard Berntzen f. 1890

Peter tok etternavn etter faren, men pyntet litt på det til Berntzen. Han giftet seg med Antonette Klara Berg, f. 1860, fra Berg i Snertingdal. Sammen fikk de to barn: Asta Marie, f. 1889, og Bernhard, f. 1890. Antonette døde allerede i 1892 og Peter giftet seg igjen med Petra Egstad. De fikk barna Klara Otilie, f. 1894, Arthur Marius, f. 1895 og Borghild Hansine, f. 1898.

På Berg var Hans Berg, f. 1859, gardbruker. Han var ikke gift og hadde ikke barn. Berg ble derfor overdratt til søstersønnen Bernhard Berntzen da Hans døde i 1928. Bernhard Berntzen videreførte farens virksomhet innen produksjon av orgler og bygde opp Norsk Orgel Harmonium-Fabrikk på Bergs grunn.