Bilder 41-60

Ole J. Ringstad

Familiene Ringstad, Myrengen og Berntzen