Bryllup 6. juni 1942 mellom Margrete Hvattum og Sverre Thune. Bak fra venstre: Bergljot Bu Hvattum, Anders Hvattum, Sverre Thune, Kristian Larsen, Marthe Hvattum. Foran: Margrete Hvattum, Marit Hvattum, Vesla Nilsen

Margrete Thune var datter av Marie og Ole Hvattum som var gardbrukere på Hvattum i Gran. Sverre Thune var sønn av Berta f. Christensen fra Gjøvik og Andreas Holthe fra Åslendet.

Se familiehistorie Hvattum her.

Se familiehistorie Christensen her.

Oldefars Gjøvik

Onkel Antons bil