Familiehistorie Ingrid og Arve Thune

De etterfølgende sidene skal (når de er ferdige) presentere Ingrid og Arve Thunes familiehistorie. For Ingrid gjelder dette familiene som kommer fra Vøien i Gran og Tveten i Lunner. For Arve omfatter det familiene som kommer fra Hvattum i Gran og Thune i Gjøvik. En kortfattet historie om gardene er også en del av familie historien. Minneside for Ingrid Thune som døde 3. april 2020 er også tilgjengelig her.

Familieoversiktene er i stor grad basert på arbeid utført av Anne Marie Skaare (Wøien), Grethe Solhaug (Thune) og Harald Hvattum (Hvattum).

For tilgang til familiehistorien kreves passord som kan fås fra administrator Arve Thune.

Gå til familiehistorien her…

Find family history here…

Exchange information here…