Beiter

Jorder

Hus

Onnearbeid de første årene

Brønner og vannforsyning

Treske fra hesjen

Transport av silo, høy og halm

Hoppbakker