Dagfinn Smedbakke bodde på plassen Rørås. Dette lå nedenfor jernbanen, rett nord for Nygard stasjon. I 1865 er nok plassen en del av Sveum som bebos av Jakob Johannssen og kona Guri. Sønnen Daffin Jakobsen (f. 1838) med kona Inger (f. 1835) og fire døtre bor på samme stedet. Sveum, eller Nygårdssveum» kommer i likhet med Rørås fra Øvre Nygård. Nygårdssveum ligger i øvre del av utmarka, langt unna Rørås. 65/7 Rørås ble solgt til Ole Mustad i 1869. I 1871 ble bruket skjøtt fra Mustad til Daffin Jakobsen og i 1875 bodde han der med familien.

Dagfinn Smedbakke malt av Sverre Iversen

 

 

 

 

 

Bruket ble også kalt Smebakke og Daffin bodde der så vel i 1900 som 1910 med kona.  Rørås hadde et lite jordstykke som gikk tapt ved bygging av nye Rv4. Dagfin var gardbruker og bygningssnekker. Karine Mattiasdatter bodde også hos dem. Hun var 13 år og datterdatter av Daffin og Inger. Foreldrene hette Mathias Evensen og Gunild Marie Daffinsdatter. I 1910 blir navnet til husfaren i Rørås angitt som Dagfin Smebakken. Kona levde fortsatt og Amalie Sveum bodde som tjener.

Etter at Inger døde ble Dagfin, eller «Daffinn» boende alene. Han hadde ei datterdatter som het Anna Olsen som stelte for ham så lenge han levde. Dagfinn hadde fem døtre: Juliana f. 1859, Gunhild Maria f. 1863, Elise (Lisa) f. 1865, Ragna f. 1868 og Ida Deoline f. 1873. Fire av døtrene emigrerte til USA.

Anna Olsen, som hadde stelt for Dagfin, fikk testamentert bruket til seg. Dette skjedde i form av et gavebrev i 1931 og Anna fikk samme år skjøte fra Daffin Jakobsen Sveum. Hennes tanter i USA ville bestride dette og prøvde å gjøre testamentet ugyldig. Dette lyktes ikke og Anna overdro allerede i 1932 bruket til Paul Skumsrud. Dattersønnen Erling Skumsrud tok over i 1943. Margit Skumsrud, som var enke etter Erling, overdro så stedet til Gjøvik kommune i 1983.

Bilde tatt fra Sveum med Rørås i bakgrunnen

Tilbake til malerbrødrene Iversen