Familien på Østre Skjerven

Bilder 81-100

Etterkommere etter Ingeborg Myhren og Ole Magnussen