Peter Gustav Blom (1828-1912) var sogneprest i Vardal 1880 til 1910. Fra 1900 til 1910 var han også prost i Toten Prosti. Før han kom til Vardal var han sogneprest i Valle i Setesdal fra 1864. Fra 1865 var han også ordfører i bygda. Peter Blom skrev i 1899 Beretning om Vardal Prestegjeld. (klikk på bildet for mer informasjon)

Torgeir Lauvdal (1880-1971) var lærer i Vardal hele sitt yrkesliv. Fra 1913 til 1945 virket han ved Haug skole.. I 1916 fikk han i oppdrag av kommunen å skrive Vardal Bygdebok. Dette kom til å omfatte fire bind og det siste kom ut i 1941. Som pensjonist skrev han også bygdebøkene for Biri og Snertingdal. (klikk på bildet for mer informasjon)

Per Braastad (1912-2008) var gardbruker på Nedre Braastad. Han var alt som unggutt opptatt av slektshistorie, en interesse som varte livet ut. Han ga i 1993 ut den første ovbersikten over slekter i Vardal. I 2008 var dette grunnlaget for Slekter på garder i Vardal og Redalen som ble utgitt av Vardal og Toten slektshistorielag. (klikk på bildet for mer informasjon)

Bokserien Norske Gardsbruk kom i første versjon ut i perioden 1941 til 1969. En ny serie kom ut på 1990-tallet med Knut Svein Granum som redaktør. Disse bøkene har med alle registrerte jordbruks-eiendommer.. Boka som omhandler Vardal kom i 1996 har også med hovedopplysningene fra utgaven i 1957. (klikk på bildet for mer informasjon)

 

 

 

 

Til Vardalrelaterte bøker