Far hentet strøflis til fjøset på Bratengsaga. Før han hadde traktortilhenger skjedde dette i en diger kasse på en slede. Jeg vet ikke hvordan flis eventuelt ble fraktet på sommeren, men det er mulig at det ble kjørt inn nok på vinterføre. En gang traff han Magnus Ellestad som var ute i samme ærend. Magnus var kjent for sin skarpe replikk, og det skulle far også nå få merke. Bjørg skulle denne våren opp til en viktig eksamen. Det må ha vært på realskolen. Jeg tror at far syntes det var stas å kunne fortelle om dette, for det var slett ikke alle som tok slik skolegang. Han må lagt ut om hvor krevende dette kunne være, men ble effektivt hektet ned av Magnus som bemerket: «Å, det går nok bra med henner som er ta Hvattomsslekt». Det er ikke usannsynlig at far en gang i forbifarten hadde kommet til å nevne at mor kom fra den gromme slekten på Gran. Magnus visste å komme med stikket der det virket best og punkterte skrytingen. Far skal ha det til sin ære at han fortalte historien og ikke lot den gli inn i et barmhjertig mørke.