Vi hadde fire beiter hvor ku og hest kunne gå. Sauen gikk aldri på beite hjemme før om høsten. Om våren ble den sluppet i skogen sammen med sau fra andre garder. Etter at den ble hentet hjem gikk den på grasmark, «håa», til den ble tatt inn sent på høsten. Beitene var Blåkollen eller «Blåkøll», Styggdalen, BålykkjaNyborg og Hågån. Nyborg var et husmannsbruk som omfattet nedre del av Bålykkja og jordet nede på flaten. På flyfotoet kan jordene til Nyborg og gjerdet som skiller bruket fra det som nå er den øvre delen av Bålykkja. Husene på bruket med litt areal rundt ble solgt i 1948, og da far begynte å bruke Prestegarden kom det meste av Nyborg som et tillegg til beitene.

Grense for dagens 23/22 Torestad er vist med rød strek. Den gule streken viser litt av garden på kart fra 1882. Da var dyrket areal 600 mål (klikk for større bilde).

Tilbake til en dag i 1959