Ole Christiansen Haugom, f. 1848

Ole Haugom hadde et stort teknisk talent. Han konstruerte sin egen maskin for produksjon av karder, sikkert etter inspirasjon av onkelen Johannes Haugom som også drev med det samme hos Mustad. Ole Haugom konstruerte også en symaskin som fungerte. Han fikk et sørgelig endelikt og omkom ved en arbeidsulykke ved Mustads sag i Brusveen i 1875. Dette er kortfattet og brutalt beskrevet i kirkeboken: «Overskaaret af en Cirkelsag». Broren Otto fortsatte så produksjon av karder inntil Mustad også kjøpte denne.

Johannes Christiansen Ringstad 1850-1946

Johannes Ringstad var den som startet blikkvareproduksjon i større målestokk etter at han som 8-åring begynte i lære hos faren Christian. Han bygget eget blikkenslagerverksted på Ringstad og alle brødrene arbeidet der i kortere eller lengre perioder. Johannes var aktiv i verkstedet sitt til han var godt over 90 år gammel.

Johannes C. Ringstad 1859-1946, sønn til Kristian og Anne Haugom

Johannes C. Ringstad var en ivrig bidragsyter innen sang- og musikklivet i Vardal. Han skrev gode og poengterte viser og prologer til forskjellige anledninger. Han er anerkjent for å ha skrevet en avskjedshyllest til prost Blom i 1910 samt en prolog til innvielsen av forsamlingslokalet Breidablikk i 1911. For sin livslange innsats fikk han i 1935 Kongens fortjenestemedalje for langt og samfunnsgavnlig arbeid.

Forsamlingslokalet Breidablikk, innviet i 1911

Johannes giftet seg med Anne Andersdatter fra Nystuen under Onsum i Fåberg. Hun var i slekt med familien Magnussen på Østre Skjerven. Johannes vokste opp på Ringstad, og de tok dette som etternavn. De fikk barna Cecilie, f. 1882, Ole, f. 1883, Alfred, f. 1885, Tor, f. 1887 og Ivar, f. 1890. Cecilie giftet seg med Lauritz Bredesen Sønsteby, og de tok over Ringstad i 1909 etter Cecilies far. Ole giftet seg med Guri Olsdatter Rudi fra Øystre Slidre. At det var en viss forretningsmessig forbindelse framgår av et brev fra Ole O. Rudi.

Hans Olav Magnussen og Dagny Kleve Magnussen

Alfred ble født i Skedsmo, de øvrige på Ringstad i Vardal. Som fadder ved Alfreds dåp finner vi O. (Hans Olav) Magnussen på Braanaas, fullmektig hos fogden, Johannes Ditlev Fürst. Magnussen har ved forskjellige anledninger fått sitt fornavn skrevet i forskjellige utgaver: Hans Oluf, Hans Olaf, Hans Olav og Olaf.  Han var født i 1858 som sønn av Kristine Bruket og Mathias Olsen Myhrvold, f. 1826. Mathias var nest eldste sønn av Ole Magnussen på Østre Skjerven. Han fikk Myrvold av faren men utdannet seg til urmaker og flyttet til Kristiania. Sønnen Hans Olav Magnussen ble senere utnevnt til lensmann i Skedsmo, et embete han innehadde i perioden 1886 til 1895.

Familien Ringstad i Myrenga
Fremste rekke fra venstre: Sverre Ringstad, f. 1921, Johannes Ringstad, f. 1934, Alfred Ringstad 1885, Karen Hagen Ringstad, f. 1895, Magnus Ringstad, f. 1930, Arnulf Ringstad, f. 1924
Bakre rekke fra venstre: Kjellaug Ringstad, f. 1936, Hjørdis Ringstad, f. 1916, Olga Ringstad, f. 1929, Bjarne Ringstad, f. 1925, Tor Ringstad, f. 1933, Villy Ringstad, f. 1938, Asbjørn Ringstad, f. 1919, Inger Ringstad, f. 1914, Signy Ringstad, f. 1928

Alfred Ringstad var gift med Karen Hagen fra Reinsvoll. De fikk 13 barn og bodde i Myrengen. Alfred kjøpte bruket i 1923, og det er fortsatt (2019) i familiens eie.

Anton Christiansen Haugom, f. 1852

Anton Haugom giftet seg i 1879 med Klara Tholander, f. 1860, i Kristiania. Klara var datter av Jonas Tholander som hadde slått seg ned i Gjøvik. Jonas Tholander kom fra Sverige og var gift med Petra Andersen fra Lier. I 1861 flyttet de til Gjøvik. De hadde barna Jørgen, Alma, Klara, Ida og Maria. Anton Haugom drev kardefabrikken etter sin far, Christian Haugom. Anton døde allerede i 1890 og Klara fortsatte driften. Fabrikken ble senere solgt til Mustad.

Karen Tholander Haugom, enke etter Arne Anton Haugom med barna Arne, Asta Petra, Karen Ingrid og Valborg Olette

Anton og Klara fikk en sønn og tre døtre: Arne, f. 1880, gift med Sigrid Berg, Asta Petra, f. 1882, gift med Johan Walberg, Karen Ingrid, f. 1886, gift med Peder Brudevold og Valborg Olette, f. 1888, gift med Tor Skonnord. Arne Haugom arbeidet som kontorist for Anders Østbye på Gjøvik Støperi.

 

I 1911 kjøpte Arne forretningen «Salmer og Torkhildsen, Aadals Brugs oplag» som lå i Hunnveien 2 på Gjøvik. I 1921 flyttet forretningen over gata til Hunnsveien 3. Eiendommen er fortsatt (2019) i familiens eie.

Hans Hoff og Arne Haugom. Hans Hoff arbeidet i butikken til Haugom i 50 år.

Andreas Christiansen Haugom f. 1855

Andreas arbeidet tydeligvis i Ringstad i 1875, uten at han bodde der. Ved folktellingen blir han beskrevet som «tilreisende, sønn og kardemager». På vinterstid dro Andreas på lange salgsturnéer med karder og blikkvarer. Turene gikk ofte til Nord-Norge og Sverige.

Johan Christiansen Haugom f. 1860

Johan ble opplært i blikkenslagerfaget, og arbeidet, som brødrene, i familiens verksted. I voksen alder dro han til USA hvor han ble prest. I brev til familien i Norge tidlig på 1950-tallet fortalte han om barneårene og blikkenslageryrket. Han begynte i verkstedet seks år gammel, og broren Johannes var læremesteren. Først fikk han lage «knupper». Dette var små kopper som ble loddet på bøtter for oppheng av hanken. Deretter ble det tinter (små begere) og pælkopper. Oppgavene ble gradvis større og mer krevende. Det siste han laget var en reisekoffert av tykt meieriblikk. Denne ble dekorert med eiketremaling av kunstneren Hans Nyseth som også malte eierens navn og årstallet 1879 på kofferten. Da brevet ble skrevet var kofferten i Milwaukee.

Johan Haugom fortalte at verkstedet på Ringstad ble et senter for opplæring i blikkenslagerfaget. Det kom lærlinger helt fra Nord-Norge som ville lære faget. Mange av de som hadde arbeidet på Ringstad startet sine egne verksteder, og det grodde fram en betydelig næringsvirksomhet i Vardal. En voksen lærling het Skar og var fra Øyer. Han var en lærd og opplyst mann og satte i gang en privat skole for barn og ungdom i nabolaget.

Klara Christiansen Haugom f. 1863

Klara ble konfirmert I 1878 og bodde da I Ringstad. Hun utvandret til USA, giftet seg med vardølen fra Bysetra Martinus Christiansen Didriksen, og de fikk en stor etterslekt.

 Otto Christiansen Haugom f. 1865

Otto Haugom var blikkenslager, som brødrene, Han samarbeidet nok med broren Ole om kardeproduksjon og fortsatte senere med dette hos Mustad.