Sverre Iversen har malt dette motivet fra Rosenborggata i Oslo i to utgaver. Det ser ut til at maleriene er utført til forskjellig tid, og at kunstneren har utviklet sin teknikk og uttrykksmåte. Bak på det ene står det skrevet «Hegdehaugen». Hegdehaugen var et gardsbruk som senere er blitt en bydel i Oslo. Etter søk på nettet kom fotografiet for dagen, og det ble klart at bildene er fra Rosenborggata 2. På fotografiet kan man tydelig se en gammel mann foran huset. Dette er eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen. Han bodde i dette huset og døde i 1885. Fotografiet må derfor være minst like gammelt. Sverre Iversen må ha malt dette etter et fotografi han selv hadde, og han har fått med Asbjørnsen på det ene bildet.

Les om Asbjørnsen på nett her.

Les om malerbrødrene Iversen her…