Digitale arkiver utvikles stadig og inneholder enorme mengder med informasjon for den som vil forske i slekts- og lokalhistorie. Nedenfor kan du finne bruksanvisning for de fem viktigste arkivene som er tilgjengelige. I bruksanvisningene er garden Hørstad i Vardal brukt som eksempel.

Folketellinger

Digitalarkivet inneholder folketellinger for hele landet for årene 1801, 1865, 1875, 1900 og 1910. Fra 01.12.20 blir også folketelling for 1920 tilgjengelig.

Folketellingene gir opplysninger om navn, familietilknytning, fødested, bosted, yrke og fødselsår. I de nyeste folktellingene foreligger i mange tilfelle også fødselsdato.

 Gå til nettsted og bruksanvisning: Folketelling bruksanvisning

Kirkebøker

Kirkebøker for hele landet er tilgjengelige på Digitalarkivet. Disse foreligger som skannet, søkbare eller begge deler. I skannede versjoner kan man bla direkte i kirkebøkene. Da bør man ha en formening om hvilke årstall for hendelser som er aktuelle. Søkbare kirkebøker gir umiddelbare opplysninger når søkebegrep legges inn. Vær oppmerksom på at navn kan skrives på forskjellige måter, f.eks. Christian/Kristian. Som regel har personene etternavn etter sin far, Hansen, Larsen, Pedersen osv.

Gå til nettsted og bruksanvisning: Kirkebøker bruksanvisning

Pantebok

Den gamle panteboka gir eiendomsopplysninger om skylddelinger, skjøter, pantsettelser og andre heftelser for årene fra tidlig på 1800-tallet til ca. 1920/1930.

Gå til nettsted og bruksanvisning: Pantebok bruksanvisning

Grunnbok

Grunnboka gir de samme opplysningene fra der panteboka slutter til 1970-tallet.

Gå til nettsted og bruksanvisning: Grunnbok bruksanvisning

Gardskart

På gardskartene er områdene markert etter kategori mark. Det gis opplysninger om arealene tilknyttet dette.

Ga til nettsted og bruksanvisning: Gardskart Hørstad