Anton Christensen – håndverker og revyforfatter

Onkel Antons bil